طالبان حاضری کاری کارمندان احصاییه غزنی را در صف نماز جماعت می‌گیرند

۸صبح، غزنی: منابع در ریاست احصاییه و معلومات غزنی می‌گویند که در جلسه اداری این ریاست که صبح روز سه‌شنبه، ۱۰ جوزا، برگزار شد، فیصله شده است که پس از این هر کارمندی که در نماز جماعت ظهر اشتراک نکند، از وظیفه غیر‌حاضر شمرده می‌شود.

به گفته منبع، با آن‌که شماری از کارمندان این اداره، پیرو مذهب تشیع هستند، اما رییس احصاییه و معلومات طالبان استدلال این کارمندان را ناشنیده گرفته و به اشتراک عموم کارمندان در یک جماعت تاکید کرده است.

به گفته منبع، داشتن ریش و کلاه نیز از دیگر دستورهای رییس این اداره به کارمندان بوده است.

دکمه بازگشت به بالا