وضعیت بد پناه‌جویان افغان در زندان‌های پاکستان؛ فایق خواستار اقدام فوری سازمان ملل شد

۸صبح، ‌کابل: در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد پناه‌جویان افغان در زندان‌های پاکستان، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار توجه فوری در این زمینه شده است.

نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز پنج‌شنبه، ۸ جدی، عکس کودکان پناه‌جوی زندانی شده افغانستان در پاکستان را نشر کرده است.

فایق گفته است که شماری از پناه‌جویان افغان در پاکستان به‌ویژه کودکان و زنان به دلیل نداشتن مدارک در زندانی در شهر کراچی این کشور به‌سر می‌برند.

سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار توجه فوری این سازمان به وضعیت بد پناه‌جویان افغان در زندان‌های پاکستان شده است.

پیش از این نیز از وضعیت بد شهروندان افغانستان در زندان‌های پاکستان گزارش شده است. در آخرین مورد، یک بیمار فاقد مدرک افغان در زندانی در پاکستان جان داد.

دکمه بازگشت به بالا