ساخت دو باب مکتب در خوست از سوی سازمان ملل

۸صبح، کابل: در آستانه شروع سال جدید آموزشی در افغانستان، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان از ساخت دو مکتب در ولایت خوست خبر داده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان صبح روز شنبه، ۱۳ حوت، در رشته توییت‌هایی گفته که این دو مکتب‌ در روستای قلموال‌مینه ولایت خوست ساخته شده است.

مکتب‌های تازه ساخته شده به دانش‌آموزان دختر و پسر خانواده‌های بازگشت‌کننده افغان اختصاص داده شده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان در حالی از ایجاد دو مکتب در خوست خبر داده است که طالبان هنوز برای بازگشت دانش‌آموزان دختر به مکاتب در سال جدید آموزشی تصمیم نگرفته‌اند.

پس از ممنوعیت‌های آموزشی بر دختران در افغانستان، شهروندان این کشور و جامعه جهانی انتظار دارند که طالبان درب مکاتب را به‌روی دانش‌آموزان دختر در سال جدید آموزشی باز کنند.

دکمه بازگشت به بالا