مکتوب پشت مکتوب؛ کمیسیون اصلاحات اداری سردرگم شده است

خلیل اسیر

مکتوب‌بازی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص استخدام معاون مالی و اداری دبیرخانه این کمیسیون، باعث سردرگمی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شده است. طبق اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، سه مقام کمیسیون مستقل انتخابات در مدت چهار ماه دست‌کم چهار مکتوب متناقض را در پیوند به بست خالی معاونیت مالی و اداری دبیرخانه این کمیسیون به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده‌اند. در سه مکتوب از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواسته شده است تا روند استخدام داوطلبان بست یک معاونیت مالی و اداری دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را تا پایان پروسه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ معطل قرار بدهد. در مکتوب چهارمی اما از این کمیسیون خواسته شده است تا کار استخدام معاون مالی و اداری دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را آغاز کند و بیش از این بست مذکور را معطل قرار ندهد. با این حال، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نامه‌ای به کمیسیون مستقل انتخابات از محتوای این مکتوب‌ها انتقاد کرده و گفته که خواست‌های متناقض باعث سردرگمی این کمیسیون شده است.

ماجرای مکتوب‌بازی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پس از آن آغاز شده است که ۲۱ بست خالی «۱ و ۲» این کمیسیون برای استخدام افراد واجد شرایط به داوطلبی گذاشته می‌شود. یک منبع در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید در حالی که کار روی استخدام این افراد آغاز شده بود، کمیسیون مستقل انتخابات در مکتوبی به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواستار معطلی بست معاونیت مالی و اداری دبیرخانه این کمیسیون شد. یک نسخه این مکتوب که به تاریخ سوم ثور امسال صادر شده است، در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است. این مکتوب از سوی ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل انتخابات و با امضای حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه این کمیسیون، به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده شده است.

در این مکتوب که حبیب‌الرحمان ننگ در پای آن امضا گذاشته است، خطاب به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی چنین آمده است: «طوری که آگاهی دارید، کمیسیون مستقل انتخابات بست‌های دایمی و رؤسای مرکزی و ولایتی و بست‌های خالی داخل تشکیل این کمیسیون را از طریق آن اداره محترم به اعلان سپرده است، که بست معاونیت مالی و اداری دارالانشا نیز شامل آن است. آن اداره محترم آگاه است که کمیسیون مستقل انتخابات در آستانه آغاز پروسه انتخابات قرار داشته و از این‌که سرپرست معاونیت مالی و اداری دارالانشا، یکی از کارمندان فعال، تخنیکی و با تجربه در انتخاباتی، مالی و اداری است، بناءً ضرورت محسوس می‌شود تا ختم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ بست مذکور معطل شود.» همین مکتوب به تاریخ چهاردهم همان ماه (ثور) برای تأکید بیشتر دوباره به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده شده است و حبیب‌الرحمان ننگ نیز زیر آن امضا کرده است.

سه ماه پس از این دو مکتوب، این‌بار ریاست دفتر کمیسیون مستقل انتخابات مکتوب دیگری را با خواست متفاوتی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده است. این مکتوب به صورت دقیق به تاریخ ششم اسد سال جاری با امضای حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، صادر شده است. در این مکتوب از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواسته شده است تا پروسه «شارت‌لیست» و امتحان بست رتبه یک معاونیت مالی و اداری دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را آغاز کند. در این مکتوب گفته شده است با توجه به استعجالیت موضوع، نیازی به داوطلبی گذاشتن مجدد این بست نیست و افراد واجد شرایط برای امتحان از میان افرادی «شارت‌لیست» شوند که قبلاً برای تصدی این بست نام داده بودند.

سه روز پس از آن، آمریت دفتر کمیسیون مستقل انتخابات با امضای سید عصمت‌الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، مکتوب دیگری را با خواست متفاوتی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌فرستد. در این مکتوب که به تاریخ نهم اسد صادر شده است، از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواسته شده است تا پروسه استخدام برای بست یک معاونیت مالی و اداری دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را معطل قرار بدهد. در مکتوبی که به امضای سید عصمت‌الله مل رسیده است، استدلال شده است که دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از کار سرپرست معاونیت مالی و اداری این دبیرخانه رضایت دارد و با توجه به این‌که تنها ۵۹ روز تا برگزاری انتخابات زمان باقی مانده است، نیازی نیست که بست او طی مراحل شود. در مکتوب تقاضا شده است تا پایان انتخابات ریاست جمهوری طی مراحل بست یک معاونیت مالی و اداری دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات معطل قرار داده شود و تصمیم در باره این بست بعد از آن با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شریک خواهد شد.

سرانجام کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پاسخ به این مکتوب‌ها نوشته است که قبلاً طبق مکتوب‌های فرستاده شده در دوم و چهاردهم ثور روند استخدام بست معاونیت مالی و اداری دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات معطل گرفته بود. اکنون دو مکتوب دیگر با مطالبات متفاوت با امضاهای حوا علم نورستانی و سید عصمت‌الله مل به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده شده است که باعث سردرگمی بورد تعیینات این کمیسیون مبنی بر طی مراحل استخدام بست فوق شده است. این کمیسیون در مکتوب خود تصریح کرده است از این‌که مرحله «شارت‌لیست» متقاضیان بست فوق در تاریخ سیزدهم اسد برنامه‌ریزی شده است، از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته می‌شود تا نماینده با صلاحیت خود را برای تکمیل این مرحله معرفی کند.

با توجه به این مکتوب‌بازی‌ها به نظر می‌رسد که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ضمن ایجاد سردرگمی برای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در کار استخدام‌ها نیز با هم اختلاف نظر دارند. تلاش کردیم در این زمینه دیدگاه حبیب‌الرحمان ننگ را نیز شامل این گزارش کنیم، اما به تماس‌های ما پاسخ نداد. البته دو روز پیش، رحیمه ظریفی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، در سخنانی از وجود اختلافات بین کمیشنران و دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات پرده برداشته بود. او در نشست ملی – مشورتی این کمیسیون با نماینده‌گان احزاب، نهادهای ناظر و نامزدان گفت که قرار بود در این نشست رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات نیز شرکت کند، اما به رغم ضرورت به حضور او و هم‌آهنگی‌ها قبلی، در این نشست حضور نیافته است. ظریفی توضیح نداد که علت غیابت حبیب‌الرحمان ننگ در نشست ملی – مشورتی در باره پیش‌رفت‌ها و چالش‌های انتخابات در روز سه‌شنبه در مقر این کمیسیون چه بوده است.

با این حال، انتقادات در این نشست به آدرس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات وارد شد. مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، با انتقاد از روند غیرشفاف استخدام‌ها در این کمیسیون گفت که بعضی از کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات به شکل غیرقانونی استخدام شده‌اند که صلاحیت بعضی از آن‌ها بالاتر از هفت کمیشنر این کمیسیون است. به گفته او، این کارکنان «اجیر» که هژده هزار افغانی معاش می‌گیرند قادر هستند معلومات را با یک کلیک از بین ببرند و باید استخدام آن‌ها مطابق قانون طی مراحل شود. مولانا محمد عبدالله افزود که در رده‌های بالای دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، افراد به شکل غیرقانونی گماشته شده‌اند و در عین حال افرادی که در نتیجه امتحان کامیاب اعلام شده‌اند هنوز به این اداره راه نیافته‌اند. عبدالله تأکید کرد که در استخدام‌ها تبعیض قومی، زبانی، خویش‌خوری، مداخلات بیرونی و ضعف مدیریت موجود است. او هشدار داد که این کار می‌تواند انتخابات را به بحران ببرد و کمیشنران را نیز پشت میله زندان قرار دهد.

مولانا محمد عبدالله از جانبی هم گفت که بعضی از کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات که باید امتحان می‌دادند، امتحان آن‌ها در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی متوقف است. او گفت که در توقف این امتحان، دست‌هایی در کار است که او نمی‌داند این دست‌ها مربوط به مافیای تقلب است یا زورمندان و کسانی در داخل کمیسیون مستقل انتخابات. او افزود که ممکن نیست از یک‌طرف به سوی روز انتخابات پیش رفت و از جانب دیگر، پست‌هایی در کمیسیون مستقل انتخابات خالی باشد، یا توسط افراد سرپرست و گماشته‌های غیرقانونی پیش برده شود.

اما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ادعای توقف امتحان کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات در این کمیسیون را تکذیب می‌کند. عبدالفرید احمد، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسهیلات برگزاری امتحان ۲۱ بست مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات را فراهم کرده و این امتحان نیز سپری شده است. به گفته احمد، از این میان ۱۹ نفر استخدام شده‌اند. کار استخدام یک نفر دیگر به تازه‌گی تکمیل شده است و امتحان متقاضیان بست مسوول مالی و اداری دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات نیز در هفته پیش‌رو اخذ می‌شود. احمد تصریح کرد که امتحان متقاضیان این بست‌های «۱ و ۲» در هم‌آهنگی با هر دو کمیسیون اخذ شده است و کمیسیون اصلاحات اداری تنها نقش تسهیل‌کننده در این روند داشته است.

موضوع استخدام در کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این نیز با جنجال‌هایی همراه بوده است. در پانزدهم سنبله گزارش شد که مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، محمدکبیر پناهی، رییس تکنالوژی معلوماتی دبیرخانه این کمیسیون را به دلیل اختلاف نظرش با محمدحنیف دانشیار، کمیشنر دیگر این کمیسیون، لت‌وکوب کرده است. موضوع اختلافی بین این دو کمیشنر نیز چگونگی استخدام یک معاون برای سخنگوی این کمیسیون بوده است و از محمدکبیر پنهاهی خواسته شده بود تا این بست را به اعلان بگذارد.

روزنامه ۸صبح در دوازدهم سنبله در گزارشی به نقل از حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، اعلام کرد که پنجاه درصد استخدام‌ها در این کمیسیون براساس سفارش کمیشنران انجام می‌شود. این کمیسیون بیش از ۳۵۰ کارمند دایمی دارد که از آن میان ۱۸۵ نفر در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل مشغول به کار هستند و ۲۸۰ نفر در دفترهای ولایتی و همین طور تعدادی کارمندان دیگر به شکل قراردادی استخدام شده‌اند. علاوه بر کارمندان دایمی، کمیسیون مستقل انتخابات حدود ۲۰۰ هزار کارمند را برای روز انتخابات استخدام می‌کند که تا کنون این روند تکمیل نشده است.

دکمه بازگشت به بالا