بانک مرکزی راهبرد ملی توسعه خدمات مالی را معرفی کرد

۸صبح، کابل: بانک مرکز به همکاری بانک جهانی، راهبرد ملی توسعه خدمات مالی و ارزیابی خطرات پولشویی و تمویل تروریسم را تهیه و امروز چهارشنبه، سیزدهم سنبله، این راهبرد را معرفی کرد. آن‌چنان که مسوولان بانک مرکزی می‌گویند، این راهبرد زمینه دست‌رسی مردم به خدمات مالی و قرضه را آسان می‌سازد و هدف از آن نیز افزاش دست‌رسی مردم به خدمات خدمات بانک‌داری است.

مسوولان بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کنند با تطبیق این راهبرد، زمینه دست‌رسی جوانان به خدمات مالی تا پنج سال آینده در کشور از ۱۵ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

واحدالله نوشیر، سرپرست و معاون اول بانک مرکزی در یک نشست خبری به مناسبت اعلام این راهبرد گفت که راهبرد توسعه خدمات مالی یک سند مهم ملی است و روی چهار اولویت تمرکز دارد.

آقای نوشیر گفت این اولویت‌ها شامل دست‌رسی افراد و تشبثات خرد و متوسط به خدمات مالی، تمویل برنامه‌های زراعتی، تأمین حقوق مشتریان بخش خصوصی و توسعه خدمات مالی دیجیتالی می‌باشد.

به گفته او، این راهبرد با از میان برداشتن موانع عمده فرا راه دست‌رسی مردم به خدمات مالی، زمینه دست‌رسی و استفاده مردم و تشبثات را به خدمات مالی رسمی فراهم می‌کند. او توضیح داد که تطبیق موفقانه راهبرد ملی توسعه خدمات مالی و ارزیابی خطرات پولشویی و تمویل تروریسم، به رشد فراگیر اقتصاد کمک می‌کند.

از جانب دیگر، زهرا فتوحی، سرپرست بانک جهانی در افغانستان، گفته است که این بانک از این راهبرد حمایت می‌کند. او از اعلام این راهبرد استقبال کرده است.

دکمه بازگشت به بالا