رشته‌های طبی شش مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی لغو شد

۸صبح، کابل: وزارت تحصیلات عالی رشته‌های طبی شش مؤسسه تحصیلات خصوصی  لغو کرده است.

این وزارت گفته است که این تصمیم پس از ارزیابی رشته‌های طبی نهادهای خصوصی تحصیلی و حکم کابینه در چهاردهم ماه قوس سال گذشته روی دست گرفته شده است.

نهادهای تحصیلی کابورا، شفا و اساس در کابل، ترکستان در بلخ، اراکوزیا در هلمند و عاطفی در هرات، جواز فعالیت رشته‌های طبی‌شان لغو شده است.

در یک اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی که روز سه‎شنبه، دوازدهم سنبله، نشر شد، آمده است که این شش مؤسسه تحصیلات عالی طبی خصوصی، در کتگوری «بسیار ضعیف» قرار دارند، جواز فعالیت‌شان لغو شده و پس از این فعالیت آن در نزد وزارت تحصیلات عالی مشروعیت ندارد و از اعتبار برخوردار نیست.

بر اساس اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی، از مجموع ۲۰ نهاد تحصیلات عالی خصوصی که رشته‌های طبی‌شان در کتگوری ضعیف قرار دارند، رشته‌های طبی هشت نهاد آن پس از اصلاح نقاط ضعف به کابینه فرستاده شده و در مورد سرنوشت آن‌ها تصمیم گرفته می‌شود.

هم‌چنان رشته‌های طب ۱۲ نهاد تحصیلی خصوصی دیگر که به دلیل شامل بودن در کتگوری ضعیف، تا ارزیابی مجدد، حق جذب دانشجو را در سمسترهای خزانی و بهاری سال جاری ندارند.

وزارت تحصیلات عالی از فارغان صنف دوازدهم خواسته است، در نهادهای تحصیلی‌ای که حق جذب دانشجو را ندارند، نام‌نویسی نکنند.

این تصمیم در حالی اعلام شده است که پیش از این، مسوولان وزارت تحصیلات عالی به روزنامه ۸صبح گفته بود که ۵۰ درصد دانشگاه‌های طبی معیاری نیستند.

دکمه بازگشت به بالا