یک پناه‌جوی افغان با خانواده‌اش در آب‌های یونان غرق شد

٨صبح، کابل: منابع می‌گویند که یک پناه‌جوی افغان و سه فرزندش که قصد سفر به اروپا را داشتند، در آب‌های یونان غرق شده‌اند.

منبعی از میان پناه‌جویان روز دوشنبه، ۴ میزان، به روزنامه‌ ٨صبح تأیید می‌کند که این پناه‌جوی افغان و فرزندانش در آب‌های یونان غرق شده‌اند.

پناه‌جوی غرق‌شده، کریم‌الله علی‌زاده نام داشته که چندی پیش به دلیل فقر و بیکاری کشور را ترک کرده بود.

به گفته‌ منبع، کریم‌الله باشنده کندز بود و پیش از تسلط طالبان، در نماینده‌گی شرکت مخابراتی روشن در این ولایت کار می‌کرد.

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از شهروندان بیکار شده و راه مهاجرت در پیش گرفتند.

دکمه بازگشت به بالا