تقابل شهرداری کابل با کمیسیون اصلاحات اداری؛ سرنوشت بیش از ۱۰۰ نفر نامعلوم است

شماری از متقاضیان کار که تعدادشان به ۱۰۴ نفر می‌رسد، نزدیک به دو سال است که امتحان جمعی کمیسیون اصلاحات اداری را پشت سر گذاشته‌اند. این متقاضیان می‌گویند که به ‌رغم این‌که کمیسیون اصلاحات اداری آن‌ها را در بست‌های پنجم و ششم در شهرداری کابل معرفی کرده، اما شهرداری کابل آن‌ها را استخدام نمی‌کند. این متقاضیان کار با انتقاد از این عمل‌کرد شهرداری کابل می‌گویند که آن‌ها را در یک حالت بی‌سرنوشتی قرار داده‌اند.

محمدآصف رفعت، یک تن از متقاضیان کار است که در سال ۱۳۹۶ در امتحان جمعی کمیسیون اصلاحات اداری شرکت کرده است. او می‌گوید که از رشته‌ی اقتصاد، بخش مدیریت امور مالی و بانکی فارغ شده است. او می‌افزاید که بار اول در امتحان جمعی کمیسیون اصلاحات اداری بی‌نتیجه مانده‌ است. این متقاضی کار می‌افزاید که در سال گذشته براساس فیصله کابینه کشور، شماری از کسانی ‌که در امتحان جمعی کمیسیون اصلاحات اداری شرکت کرده‌ و توانسته‌اند نمرات بلند بگیرند، در اداره‌هایی که نیاز به کارمند جدید دارند معرفی شوند. بر اساس این فیصله کابینه، به تعداد ۱۰۴ تن از متقاضیان کار در بست‌های پنجم و ششم شهرداری کابل معرفی می‌شوند.

آقای رفعت می‌گوید، زمانی‌ که به شهرداری کابل مراجعه می‌کنند تا تعیین بست شوند و در بست‌هایی که با رشته تخصص آنان هم‌خوانی دارد استخدام گردند، از سوی شهرداری کابل جواب رد دریافت می‌کنند. به گفته او، مسوولان شهرداری کابل گفته‌اند: «شهرداری کابل شامل سیستم اصلاحات اداری نیست و نمی‌توانیم افراد معرفی شده به این اداره را استخدام کنیم.»

با این حال او می‌گوید که دوباره به کمیسیون اصلاحات اداری مراجعه کرده‌اند، اما کمیسیون اصلاحات اداری به این متقاضیان گفته است که این کمیسیون مسوولیتش در قبال آنان را که همانا معرفی کردن‌شان به اداره شهرداری کابل بوده است انجام داده و اداره شهرداری کابل مکلف است که در این مورد مسوولانه عمل کند و جواب قانع‌کننده برای این متقاضیان بدهد.

با این‌همه، آقای رفعت می‌گوید که آن‌ها خواستار مکتوب رد از سوی شهرداری کابل نیز شده‌اند، اما این اداره از دادن این مکتوب به آن‌ها خود‌داری کرده است.

عبدالله ذکی نیز یک تن از متقاضیان کار است که با امتحان دادن در کمیسیون اصلاحات اداری، به شهرداری کابل معرفی شده است. او نیز می‌گوید که در دور اول امتحان جمعی کمیسیون اصلاحات اداری کامیاب نشده است. او در بست ‌پنجم، بخش مدیر اجراییه ارگان‌های محلی خودش را کاندیدا کرده بوده است. او با گرفتن ۱۹۴ نمره، نتواسته است در بست مورد علاقه‌اش کامیاب شود. با این حال او می‌گوید که نظر به خواست کابینه، به شهرداری کابل معرفی شده است. ذکی می‌گوید که از معرفی آنان به شهرداری کابل بیش از ۵ ماه می‌گذرد، اما با وجود چندین بار مراجعه‌، جواب رد از سوی اداره شهرداری شنیده‌اند. او گفت که شهرداری کابل برای این متقاضیان گفته است که کمیسیون اصلاحات اداری، صلاحیت گرفتن امتحان از بست‌های این اداره را ندارد، از این رو این کمیسیون نمی‌تواند برای شهرداری کابل کارمند معرفی کند. افزون بر این، شهرداری کابل به این متقاضیان کار گفته است که این اداره با کمیسیون اصلاحات اداری کدام قرارداد ندارد و کارمندانی که از سوی این کمیسیون معرفی شده‌اند، استخدام نمی‌شوند.

در سال ۱۳۹۶ کمیسیون اصلاحات اداری با همکاری کمیته ملی امتحانات و با استفاده از سیستم کانکور، امتحان جمعی را برگزار کرد. در آن دور امتحانات در حدود ۳۰۰ هزار تن اشتراک کرده بودند. از این میان ۱۸ هزار تن آن‌ها در ادارات مختلف به حیث کارمند جذب شده‌ و بیش از ۲۸۲ هزار تن دیگر آنان بی‌نتیجه مانده‌اند. براساس فیصله کابینه، کسانی‌ که در آن دور امتحانات شرکت کرده و نمرات بلند را گرفته بودند، با توجه به رشته‌ تحصیلی و ساحه‌ کاری‌شان باید در بست‌های جدید به ادارات مختلف معرفی شوند. بر اساس این فیصله کابینه، کمیسیون اصلاحات اداری در همکاری با ادارات بست‌های خالی را شناسایی کرده است. عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که براساس ارزیابی این کمیسیون نزدیک به ۱۸ هزار بست دیگر در اداره‌های مختلف شناسایی شدند. او گفت: «در مجموع بست‌هایی که امسال شناسایی کردیم، ۱۱ هزار و ۵۰۰ بست در وزارت معارف بود و ۶ هزار بست دیگر در ادارات دیگر که تمامی این بست‌ها ۵ و ۶ بودند.»

از این میان کمیسیون اصلاحات اداری به تعداد ۱۰۴ تن از متقاضیان کار را به شهرداری کابل معرفی می‌کند. سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری گفت که شهرداری کابل جزئی از سیستم اصلاحات اداری است و این کمیسیون صلاحیت دارد تا بست‌های خالی ادارات را شناسایی و کارمند معرفی کند. او افزود، افرادی که به شهرداری کابل معرفی شده‌اند، از سوی شهرداری کابل استخدام نشده و این کمیسیون باید پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای به این متقاضیان دهد؛ این‌که چرا استخدام نشده‌اند.

در همین حال شهرداری کابل می‌گوید که این اداره یک اداره مستقل است و تمامی‌ بست‌هایی که اعلام می‌شود، خود شهرداری کابل امتحان آن‌ها ‌را اخذ می‌کند. نرگس مومند، سخنگوی شهرداری کابل، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت: «شاروالی کابل مستقل است و بست‌هایی که اعلام می‌شود، خود شهرداری کابل امتحان آن‌ را اخذ می‌کند. این مربوط کمیسیون اصلاحات اداری نمی‌شود.»

خانم مومند گفت که شهرداری کابل هیچ نوع سند کتبی را با کدام نهاد و یا اشخاص امضا نکرده است تا گفته باشد که این کارمندان را استخدام می‌کند. با این حال او گفت: «ما از کسی امتحان نگرفته‌ایم و نه هم به کسی وعده سپرده‌ایم که استخدام می‌کنیم.»

از سوی دیگر خانم مومند گفت که کمیسیون اصلاحات اداری در حالی این متقاضیان کار را به این اداره معرفی کرده است که هیچ بست خالی در شهرداری کابل وجود نداشته است تا آن‌ها را استخدام کند. در همین حال وی خطاب به شهروندان کشور گفت که اداره شهرداری کابل یک اداره مستقل است و شهروندان کشور می‌توانند در بست‌هایی که از طریق خود شهرداری کابل اعلام می‌شود، فورم درخواستی بگیرند و درخواست کار کنند.

با این حال عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تأکید می‌کند که تمام دستگاه خدمات ملکی در کشور با کمیسیون اصلاحات اداری ربط دارند و شامل این کمیسیون‌اند. به گفته او براساس ماده چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی، به استثنای بخش‌های نظامی، استادان و پست خود شهرداری کابل که انتخاباتی است، تمامی بخش‌های اداره‌های ملکی جزء سیستم اصلاحات اداری است. او ادامه داد که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صلاحیت دارد تا اصلاحات خود را در تمامی ادارات بخشی ملکی تطبیق کند.

دکمه بازگشت به بالا