طالبان انتخاب رشته‌های تحصیلی در کانکور را برای دختران محدود می‌کند

۸صبح، کابل: مسوولان وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گویند که انتخاب رشته‌های تحصیلی در کانکور سال‌ جاری، برای متقاضیان دختر محدود می‌شود.

احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، روز دوشنبه،۱۱ میزان، به طلوع نیوز گفته است: «پوهنزی‌هایی که نه به درد خودشان (دختران) می‌خورد و نه هم‌وطنان استفاده کرده می‌توانند، به او پوهنزی‌ها معرفی نمی‌کنیم.»

او می‌افزاید که قرار است دانشکده‌های مشخصی برای دختران در نظر گرفته شود و آنان به همان دانشکده‌ها معرفی خواهند شد.

هنوز وزارت تحصیلات عالی طالبان مشخص نکرده است که کدام رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها را برای دختران ممنوع می‌کند.

این در حالی است که طالبان در بیش از یک سال گذشته، اجازه ادامه آموزش به دختران بالاتر از صنف ششم مکتب را نداده‌ و محدودیت‌های زیادی برای دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها وضع کرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا