عفو بین‌الملل: محدودیت‌های طالبان در برابر زنان و دختران باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود

۸صبح، کابل: سازمان عفو بین‌الملل گفته است که محدودیت‌های شدید طالبان و سرکوب غیرقانونی حقوق زنان و دختران از سوی این گروه، باید به‌عنوان جنایات احتمالی تحت قوانین بین‌المللی، از جمله جنایت علیه بشریت و آزارواذیت جنسیتی بررسی شود.

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه، ۵ جوزا، به همکاری کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان گزارشی را تحت عنوان «جنگ طالبان علیه زنان: جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان» نشر کرده است.

در گزارش آمده است که دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی باید جنایت علیه بشریت را در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان در نظر بگیرند.

در این گزارش به موارد گسترده نقض حقوق بشر در افغانستان، از جمله ناپدیدشدن اجباری، محدودیت‌های طالبان در برابر زنان، شکنجه، زندان و سایر بدرفتاری‌‌ها اشاره شده است.

عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان تصریح کرده‌اند که کارزار آزارواذیت جنسیتی طالبان از شدت و ماهیت سیستماتیکی برخوردار بوده و هدف آن به حاشیه راندن زنان و دختران در افغانستان است.

این دو نهاد همچنان از کشورها خواسته‌اند که از صلاحیت جهانی یا سایر ابزارهای قانونی استفاده کنند تا اعضای طالبان متهم به ارتکاب جنایات تحت قوانین بین‌المللی را به دست عدالت بسپارند.

در گزارش محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران «جنگ علیه زنان» و تلاشی برای تبدیل زنان به‌عنوان شهروندان درجه دوم عنوان شده است.

طبق نوشته‌های این گزارش، محدودیت‌های تبعیض‌آمیز طالبان در برابر زنان و دختران ناقض ضمانت‌های حقوق‌بشری مندرج در معاهدات بین‌المللی متعدد، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودکان است.

گفتنی است که طالبان پس از سلطه شان بر افغانستان محدودیت های زیادی را علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند.

هم‌اکنون دختران به مکتب و دانشگاه نمی‌روند و زنان نیز توسط طالبان از کار منع شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا