آغاز سال جدید تحصیلی مناطق سردسیر برای پسران ۱۵ حوت اعلام شد

۸صبح، کابل: وزارت تحصیلات عالی طالبان تاریخ آغاز سال تحصیلی جدید و‌ بازگشایی دانشگاه‌ها در مناطق سردسیر را اعلام کرد.

این وزارت با نشر اعلامیه‌ای روز چهارشنبه، ۱۰ حوت، گفته است که تمام نهادهای تحصیلی تا پنج روز دیگر (۱۵ حوت) تنها به‌روی پسران باز خواهد شد.

در اعلامیه طالبان از زمان بازگشایی درب دانشگاه‌ها به‌روی دختران‌ چیزی گفته نشده است.

در همین حال، هزاران دختر دانشجو با شروع سال تحصیلی جدید در انتظار تجدید نظر این گروه در مورد ممنوعیت تحصیل دختران هستند.

طالبان سه ماه پیش درب دانشگاه‌ها را به‌روی ‌دختران بستند.

این اقدام طالبان با واکنش‌های زیادی مواجه شده، اما این گروه همچنان بر موقفش در این‌ مورد پافشاری می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا